Zachęcamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej porady psychologicznej dostępnej teraz online.

AKTUALNOŚCI

Zapoznaj się z listą warsztatów, szkoleń i kursów organizowanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie zaprasza 14 czerwca 2023 roku o godzinie 15:45 na warsztaty dla rodziców dzieci wysoko wrażliwych. Program: Warsztaty skierowane do rodziców i opiekunów. Prowadzący: psycholog Marta Wanowska Zgłoszenia przyjmuje sekretariat poradni do dnia 12.06.2023 roku. Obraz AlexMile z Pixabay
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie zaprasza PEDAGOGÓW SZKOLNYCH na kolejne spotkanie z cyklu „Zrozumieć ucznia … i pomóc mu” poświęconego pogłębianiu zrozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup uczniów w kontekście urzeczywistniania procesu wyrównywania ich szans edukacyjnych. Nasze trzecie spotkanie dotyczy ucznia z ADHD. Odbędzie się ono […]
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie zaprasza PEDAGOGÓW SZKOLNYCH na kolejne spotkanie z cyklu „Zrozumieć ucznia … i pomóc mu” poświęconego pogłębianiu zrozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup uczniów w kontekście urzeczywistniania procesu wyrównywania ich szans edukacyjnych. Drugie spotkanie dotyczy ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. […]
Skip to content