Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowiska „Psycholog, pedagog/nauczyciel, logopeda, fizjoterapeuta do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Gryfińskiego w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie informuje, że w wyniku zakończenia naboru na n/w stanowiska zostały wybrane:

Pedagog / Nauczyciel:

Małgorzata Sikora

Anna Cieciuch

Anna Kwaśniak


Logopeda:

Małgorzata Jabłońska,

Jadwiga Sapak,


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrane kandydatki spełniają wszystkie wymagania stawiane na stanowiskach, których dotyczył nabór. Po dokonaniu oceny merytorycznej, uznano, że w/w osoby posiadają wszelkie predyspozycje do pracy na danym stanowisku, ponadto posiadana przez Panie wiedza praktyczna oraz doświadczenie pozwolą na rzetelne wypełnianie obowiązków.

Użyta grafika: Designed by vectorjuice / Freepik

Kategoria:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content