Jak skutecznie wspierać rozwój ucznia?

Współpraca nauczycieli i specjalistów poradni ukierunkowana na wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie im warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym…

Prezentacja przygotowana na wystąpienie podczas konferencji ZCDN w Szczecinie:
“Uczymy, wspomagamy, inspirujemy” – edukacja wczesnoszkolna.

Prezentacja dostępna jest do pobrania poniżej