CO TO JEST?

Nazywany jest terapią XXI wieku. Wykorzystuje osiągnięcia różnych dziedzin naukowych zgłębiających tajemnice ludzkiego umysłu. Polega na obserwacji aktywności fal mózgowych i wpływaniu na zamianę ich nieprawidłowego rytmu na ten pożądany. Przy użyciu specjalistycznego urządzenia (głowica, elektrody, komputer z oprogramowaniem) czynność bioelektryczna mózgu jest rejestrowana, zapisywana i analizowana. Terapeuta i uczestnik terapii otrzymują natychmiastową informację zwrotną o pracy mózgu. To pozwala zmieniać ją w trakcie rejestrowania sygnałów w sposób przywracający wzorce fal mózgowych do optymalnego zakresu funkcjonowania.

JAK PRZEBIEGA TRENING?

Uczestnik ma podpięte do głowy 3 elektrody. Terapeuta obserwuje pracę jego mózgu w formie zapisu fal EEG i na tej podstawie ustala parametry treningu. Sam trenujący aktywność swojego mózgu obserwuje podczas wykonywania zadań w formie prostych gier komputerowych, ale sterowanych tylko siłą swoich fal mózgowych. Podczas jednego treningu uczestnik wykonuje 10 rund (po 3 minuty każda). Zbierane podczas nich punkty świadczą o dobrze wykonanym zadaniu, a tym samym o wzmacnianiu pożądanych częstotliwości fal i wyciszaniu tych niepożądanych. Aby utrwalić pożądane zmiany – usprawnić pracę mózgu i korzystać z lepszej jego efektywności w codziennym funkcjonowaniu – wymagana jest systematyczność treningu – 10 treningów po 2 razy w tygodniu (I sesja) , przerwa 3-tygodniowa i II sesja treningowa.

CO JEST CELEM?

Celem terapii jest rozwój i optymalizacja funkcji poznawczych, intelektualnych i emocjonalnych. Warunkiem jego osiągnięcia jest aktywność uczestnika treningu – systematyczność, motywacja i cierpliwość.

JAKIE SĄ EFEKTY TRENINGU?

 • przyspieszenie procesów zapamiętywania,
 • wzmocnienie koncentracji uwagi,
 • usprawnienie komunikacji werbalnej,
 • rozwój kreatywności,
 • zwiększenie samokontroli emocjonalnej i kontroli zachowań,
 • zwiększenie odporności na stres i sytuacje trudne,
 • wzmocnienie samooceny,
 • dobre samopoczucie.

DLA KOGO?

Trening biofeedback może być wsparciem dla uczniów przejawiających trudności w procesie uczenia się (przy wyeliminowaniu czynników zewnętrznych – zaniedbanie środowiskowe, zaburzony proces edukacyjny):

 • specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia),
 • uogólnione trudności w uczeniu się,

Może być wykorzystywany w terapii dzieci i uczniów z:

 • trudnościami w koncentracji uwagi,
 • zaburzeniami mowy (w tym afazja, jąkanie się),
 • nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • deficytem uwagi (ADD),
 • zaburzeniami zachowania i kontroli emocjonalnej (zagrożenie niedostosowaniem społecznym, lęki, zachowania agresywne).

Niezbędne jest zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do terapii biofeedback.

ROZPOCZYNAMY ZAPISY NA TRENINGI!!!

Kategoria:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content