Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie serdecznie zaprasza PEDAGOGÓW SZKOLNYCH na cykl spotkań. Ich celem będzie pogłębienie zrozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup uczniów w kontekście urzeczywistniania procesu wyrównywania ich szans edukacyjnych.

Podczas spotkań przyjrzymy się uczniom, którzy przejawiają trudności w realizowaniu standardów wymagań programowych, wynikające z niższej niż przeciętne możliwości intelektualne, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z ADHD oraz zespołu Aspergera.

Pierwsze spotkanie: „Uczeń z niższymi niż przeciętne możliwościami w uczeniu się” odbędzie się 30.03.2023r. o godz. 10:00 w poradni w Chojnie przy ul. Dworcowej 1. Czas trwania – ok. 2 godz. + czas na indywidualne konsultacje.

W programie: charakterystyka ucznia z inteligencją niższą niż przeciętna, opis jego funkcjonowania poznawczego, emocjonalno-społecznego i szkolnego, sposoby wspierania ucznia w szkole – rozpoznanie, diagnoza, tworzenie prawidłowych warunków edukacyjnych, specjalistyczne wsparcie – rola pedagoga szkolnego w tym procesie, zaburzenia wtórne (motywacyjne, emocjonalno-społeczne) jako skutek niewłaściwego wsparcia ucznia, wymiana doświadczeń, dobre praktyki w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, trudności w pracy pedagogicznej na drodze do sukcesu ucznia i satysfakcji pedagoga, rozwijanie współpracy między specjalistami, budowanie relacji i wzajemnego wsparcia.

Zajęcia poprowadzi Aneta Kowal – pedagog, certyfikowany trener.
Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PPP filia w Chojnie do 24.03.2023 r. – tel. 91 4312829.

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content