ROK 1975

Powołano pierwszy zespół orzekający – decydujący o potrzebie kształcenia specjalnego.