ROK 1982

Pani dyrektor Maria Dobromilska odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem poradni została Izabela Walczak.