W styczniu odbywały się obchody 40-lecia. Przybyli liczni goście, były wspomnienia, podziękowania i miłe życzenia. Obsadę merytoryczną poradni tworzyło: czterech psychologów, pięciu pedagogów i trzech logopedów. Zwiększała się sukcesywnie liczba diagnozowanych dzieci i młodzieży. W szkołach i przedszkolach prowadzone były warsztaty integracyjne, rozwijające kompetencje społeczne, zajęcia aktywizujące i przygotowujące do świadomego planowania drogi kształcenia i wyboru zawodu, programy profilaktyczne o tematyce związanej z komunikacją, uzależnieniami, prawidłowym rozwojem mowy. Poradnia rozpoczęła wydawanie na każdy rok szkolny oferty zajęć warsztatowych, prelekcji dla rodziców, nauczycieli oraz zajęć warsztatowych dla uczniów. Został wydany pierwszy folder promocyjny poradni.

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content