ROK 2009

Na mocy uchwały Rady Powiatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie zostały połączone w jedną placówkę – Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gryfinie z filią w Chojnie. Na Radzie Pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny 2009/2010 spotkali się pracownicy obu placówek.