Od stycznia 2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie i Filia w Chojnie rozpoczęła realizację
rządowego programu „ZA ŻYCIEM”. W ramach programu. W ramach realizacji rządowego programu życie został powołany
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy.
Celem działalności jest zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom dostępu do interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki. Program uprawnia do wsparcia ogólnorozwojowego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lat. W ramach projektu w Poradni w Gryfinie realizowane są zajęcia:logopedyczne, metodą Montessori, korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki. Wspomaganiem rozwoju w ramach programu „ZA ŻYCIEM”, mogą być objęte dzieci mieszkające na terenie powiatu gryfińskiego.

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content