Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna filia w Chojnie zaprasza PEDAGOGÓW SZKOLNYCH w ramach sieci współpracy i samokształcenia na spotkanie ukierunkowane na podnoszenie kompetencji w zakresie udzielania pomocy uczniom będącym w kryzysie psychologicznym.

Spotkanie odbędzie się 29.02.2024 r. o godz. 10.00 w poradni w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.
Czas trwania – ok. 2 godz. + czas na konsultacje indywidualne.

W programie: rodzaje kryzysów psychologicznych i ich oznaki, drogi do kryzysu (dzieci krzywdzone, depresja młodzieńcza, zdarzenia traumatyczne – zespół stresu pourazowego), znaczenie psychologicznych mechanizmów obronnych człowieka w kontekście kryzysu (teoria mózgu trójjednego Paula MacLeana), uczeń w obliczu kryzysu a szkolne obowiązki – błędy w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zawyżone wymagania edukacyjne, wyuczona bezradność intelektualna, wtórne zaburzenia emocjonalne), co może zrobić specjalista szkolny/nauczyciel – ogólny schemat zarządzania kryzysem w szkole, zasady komunikacji wspierającej, interwencja kryzysowa, profilaktyka sytuacji kryzysowych.

Zajęcia poprowadzą:
Kamila Janiak – psycholog, prowadząca zajęcia TZA
Karina Pawłowska – pedagog, prowadząca zajęcia TUS

Koordynator sieci:
Aneta Kowal – pedagog, certyfikowany trener

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PPP filia w Chojnie – bezpośrednio lub tel. 91 4312829 do 23.02.2024 r.

Obraz Rosy / Bad Homburg / Germany z Pixabay

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content