ROK 1999

Po utworzeniu powiatów, poradnia administracyjnie podlega Starostwu Powiatowemu w Gryfinie, merytorycznie – Kuratorium Oświaty w Szczecinie.