Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych głównym zadaniem poradni było udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej) dzieciom i młodzieży, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Działalność diagnostyczno-terapeutyczna, która od początku była realizowana, poszerzała się stale. Prowadzone były grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, przesiewowe badania słuchu programem „Słyszę”. Z roku na rok zwiększała się liczba warsztatów dla dzieci przedszkolnych i uczniów, prelekcji, zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli oraz liczba diagnozowanych i objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną.

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content