ROK 2005

Kolejna zmiana na stanowisku dyrektora poradni. Pani dyrektor Izabela Walczak odeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem została Jolanta Majewska. W tym roku pracownicy po raz pierwszy zorganizowali „Drzwi otwarte”. Ta forma promocji poradni stała się stałym, corocznym przedsięwzięciem. Odbywały się warsztaty dla dzieci i rodziców, udzielano indywidualnych porad, prowadzono przesiewowe badania słuchu, wzroku, mowy.