Poradnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół przez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim”. Celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli poprzez stworzenie rocznych planów wspomagania, spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających wsparcia. W realizacji tego zadania bierze 315 nauczycieli i 35 placówek. Powstają pierwsze sieci współpracy i samokształcenia. Po zakończeniu projektu, praca nauczycieli w sieciach współpracy jest kontynuowana, powstają też nowe: dyrektorów, surdopedagogów, logopedów, socjoterapeutów, polonistów, nauczycieli przedszkola oraz grupy wsparcia dla asystentów rodzin, wychowawców, doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjno-zawodowe. W poradni odbywają się pierwsze zajęcia grupowe prowadzone Metodą Dobrego Startu dla dzieci 5- letnich. W kolejnych latach prowadzone są również dla dzieci 4- letnich, klas 0 – I oraz II z trudnościami w nauce czytania i pisania.

Kategoria:

Tagi:

Komentowanie postów jest wyłączone.

Wybierz kategorię
Archiwum
Skip to content