ROK 2014

Poradnia poszerzyła swoją ofertę o przesiewowe badania procesów centralnego przetwarzania słuchowego, wykonywane „Screeningowym Audiometrem Tonalnym”. Odbyła się pierwsza edycja powiatowego konkursu „Ortograficzne potyczki z….Dysleksją”, którego adresatem są uczniowie z problemami dyslektycznymi uczęszczający do klas IV-VI szkół podstawowych.