ROK 2015

Wyższa Szkoła Humanistyczna we współpracy z poradnią zorganizowała studia podyplomowe na dwóch kierunkach: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) i diagnoza i terapia pedagogiczna. Zajęcia odbywały się w siedzibie poradni. W maju 2016 roku pierwsi studenci odebrali dyplomy. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele uczelni, powiatu, poradni, wykładowcy.